Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

Indomio.si je storitev, ki jo ponuja podjetje Indomio.si. Indomio.si podjetje ponuja svoje storitve v skladu z naslednjimi pogoji uporabe. Obiskovalca/uporabnika/naročnika spletnega mesta naprošamo, da skrbno prebere pogoje uporabe pred obiskom/uporabo Indomio.si spletnih strani in storitev. Če ne sprejmete spodaj navedenih pogojev uporabe, ne uporabljajte Indomio.si spletnega mesta in z njim povezanih storitev.

1. Uvod

Podjetje Indomio.si obiskovalcem/uporabnikom/naročnikom omogoča dostop do bogate zbirke storitev, strani, možnosti in/ali virov, vključno z različnimi komunikacijskimi/informacijskimi orodji in storitvami za elektronsko trgovanje. Spletno mesto Indomio.si na svojih straneh vključuje različne vrste oglasov. Če ni izrecno drugače navedeno, za vse že obstoječe pa tudi vse nove Indomio.si storitve, veljajo sedanji pogoji uporabe. Obiskovalec/uporabnik/naročnik Indomio.si storitev razume in sprejema, da so strani/storitve v celoti ponujene "kot so" in da Indomio.si ne prevzema nikakršne odgovornosti za pravočasnost, izbris, nepravilno dostavo ali neuporabo podatkov uporabnika. Obiskovalec/uporabnik/naročnik je odgovoren za dostop do Indomio.si storitev in se zaveda, da lahko dostop do njih vključuje pristojbine tretjih oseb (kot so ponudniki internetnih storitev ali stroški povezave). Obiskovalec/uporabnik/naročnik je izključno odgovoren za plačilo dodatnih stroškov. Poleg tega mora obiskovalec/uporabnik/naročnik zagotoviti in je izključno odgovoren za vso ustrezno tehnologijo, ki je potrebna za dostop do Indomio.si storitev.

2. Registracija

Kdor koli se želi registrirati na naročniške Indomio.si storitve zagotavlja, da: a) so podane osebne informacije na prijavnih obrazcih za dostop do Indomio.si vsebin/storitev resnične, točne, sedanje in popolne in b) bo vzdrževal in pazljivo posodabljal podatke podane ob registraciji, da bodo le-ti ostali resnični, točni, aktualni, posodobljeni in popolni.

3. Uporabnikovo in naročnikovo ravnanje

Kljub temu, da Indomio.si svojim uporabnikom/naročnikom zagotavlja potrebno tehnološko infrastrukturo ter sredstva za objavo oglasov, pošiljanje e-pošte in prenos vsebin, je medsebojno razumljivo in sprejeto, da so vse informacije, podatki, besedilo, grafika, fotografije, slike, videoposnetki, sporočila in druge vsebine, bodisi javno objavljene ali zasebno prenesene, izključno v lasti odgovorne fizične ali pravne osebe, od katere vsebina izvira. To pomeni, da je uporabnik/naročnik izključno odgovoren za katerokoli in vso vsebino, ki jo objavi, pošlje po e-pošti, posreduje ali kako drugače omogoči prek Indomio.si storitev. Zaradi velikega obsega, je nemogoče, nadzorovati vso, od uporabnikov/naročnikov objavljeno vsebino na spletni strani/storitvah, zato Indomio.si ne jamči za točnost, celovitost, zakonitost ali kakovost take vsebine. Uporabnik/naročnik razume in sprejema, da je z uporabo Indomio.si storitev lahko izpostavljen vsebini, ki je žaljiva, nespodobna ali nezakonita. Pod nobenim pogojem podjetje Indomio.si ne bo odgovarjalo za kakršnekoli napake in izpust vsebine ali kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo zaradi uporabe katerekoli s strani uporabnika/naročnika objavljene vsebine, kot tudi poslane po e-pošti ali kako drugače posredovane, v okviru Indomio.si storitev. V primeru, da Indomio.si prejme obvestilo, da katerakoli vsebina povzroča moralno ali drugo škodo tretji osebi, si pridržuje pravico, da takoj odstrani takšno vsebino in hkrati ukine račun uporabnika/naročnika, ki krši sedanje pogoje. Uporabniki/naročniki se strinjajo, da ne bodo uporabljali Indomio.si storitev za:

  • objavljanje, pošiljanje, prenašanje ali drugačno nameščanje kakršnekoli vsebine, ki je nezakonita, škodljiva, grozilna, žaljiva, nadlegovalna, obrekljiva, vulgarna, nasilna, namenjena zlorabi, rasno, etnično ali drugače nesprejemljiva, vsiljiva v zasebnost in osebne podatke druge osebe, ki ustvarja čustva sovraštva in/ali je povezana z drugimi kaznivimi dejanji.
  • škodovanje mladoletnikom na kakršenkoli način.
  • lažno predstavitev katerekoli pravne ali fizične osebe ali napačno navedbo identitete uporabnika/naročnika ali zavajajoče navedbe pripadnosti in/ali sodelovanja uporabnika/naročnika z drugo osebo ali subjektom.
  • ponarejanje identifikatorjev uporabnikov/naročnikov, da bi prikrili izvor katerekoli vsebine, ki se prenaša prek Indomio.si storitev.
  • Objavo, pošiljanje, prenašanje ali drugačno nameščanje katerkoli vsebine, ki je niso zakonsko pridobili ali nimajo dovoljenja za njeno uporabo.
  • objavo, pošiljanje, prenašanje ali drugačno nameščanje programske opreme ali druge vrste vsebine (besedila, slike, zvok, video, animacija), ki krši pravice intelektualne lastnine katerekoli stranke (vključno s poslovnimi skrivnostmi).
  • objavo, pošiljanje, prenašanje ali drugačno nameščanje neželenega ali nepooblaščenega oglaševalskega ali promocijskega gradiva, "neželene e-pošte", "vsiljene e-pošte" in kakršnekoli druge oblike nezaželene promocije katerekoli vsebine.
  • objavo, pošiljanje, prenašanje ali drugačno nameščanje in/ali promocijo in/ali dajanje na voljo vsebine, ki vsebuje računalniške viruse ali druge računalniške kode, datoteke ali programe, namenjene prekinitvi, uničevanju ali omejevanju funkcij katerekoli računalniške programske ali strojne ali telekomunikacijske opreme.
  • namerno ali nenamerno kršenje katerekoli veljavne lokalne, nacionalne, evropske ali mednarodne zakonodaje in/ali morebitnih predpisov, ki imajo zakonsko moč in ki zadevajo in/ali pokrivajo katerekoli Indomio.si storitve.
  • Κršenje zasebnosti ter osebnih in socialnih pravic drugih uporabnikov/naročnikov na kakršenkoli način (na primer zbiranje in/ali shranjevanje osebnih podatkov drugih uporabnikov/naročnikov).
Indomio.si uporabnik/naročnik razume in se strinja, da Indomio.si ne pregleda vsebine preden je objavljena, vendar ima Indomio.si in njegovi pooblaščenci pravico (ne pa tudi obveznost), da po lastni presoji zavrnejo objavo, pošiljanje, prenos ali odstranitev vsebine, ki je na voljo prek Indomio.si. storitev. Poleg tega, si Indomio.si in njeni pooblaščenci pridržujejo pravico, da odstranijo vsebino, ki krši sedanje pogoje uporabe.
Uporabnik/naročnik razume in se strinja, da mora oceniti in nositi vsa tveganja, povezana z uporabo katerekoli Indomio.si vsebine, vključno z morebitnim zanašanjem na točnost, popolnost in/ali uporabnost takšne vsebine. V zvezi s tem, uporabnik/naročnik razume in se strinja, da se ne sme zanesti na vsebino, ki jo je ustvaril Indomio.si ali je bila poslana na portal Indomio.si za objavo, vključno z infomacijami, ki so dostopne na Indomio.si straneh in preko drugih Indomio.si storitev.
Uporabnik/naročnik razume in sprejema svetovno naravo interneta in je zavezan k spoštovanju in upoštevanju lokalnih pravil ravnanja vsake države. Zlasti je uporabnik/naročnik zavezan k spoštovanju zakonov o prenosu podatkov iz Grčije in Evrope v druge države.


4. Dovoljenja za oglaševalce

Naročnik, ki naloži in/ali objavi informacije, podatke, besedila, grafike, fotografije, slike, videoposnetke in sporočila, soglaša z objavo in/ali prisotnostjo oglasov s strani podjetja Indomio.si na ustreznih straneh/storitvah.

5. Odškodnina

Indomio.si uporabnik/naročnik razume in se strinja, da je izključno on odgovoren za odškodnino podjetju Indomio.si in njegovim sodelavcem, če pride do kakršnegakoli pravnega spora, ki lahko nastane med podjetjem Indomio.si in katerokoli tretjo osebo, zaradi vsebine, ki jo je uporabnik/naročnik naložil, objavil, poslal ali drugače prenesel prek Indomio.si storitev.

6. Spremembe odpovedi storitve

Indomio.si si pridržuje pravico do spremembe in/ali začasne ali trajne prekinitve svojih storitev (ali kateregakoli dela le-teh) z ali brez predhodnega obvestila uporabnikom/naročnikom.

POZOR: Naročniški račun bo samodejno ukinjen, če nobena od storitev ne bo uporabljena dva meseca. Po ukinitvi računa, bo Indomio.si uporabniško ime sproščeno. Nato ga lahko uporabi katerikoli novi Indomio.si naročnik.

7. Trajanje

Naročnik razume in se strinja, da si Indomio.si pridržuje izključno pravico do ukinitve uporabe dostopnega gesla do svojih storitev in/ali prekinitve dostopnost svoje vsebine tistim naročnikom, za katere se domneva, da so kršili pogoje uporabe.

8. Oglaševanje

Indomio.si ne prevzema nobene odgovornosti za komunikacijo med uporabnikom/članom in ponudniki drugih storitev (tretje osebe), ki so oglaševane na spletnem mestu Indomio.si, kot tudi za morebitno skepanje poslov, ki so lahko posledica njihovega razmerja.

9. Stroški proizvoda

Informacije o cenah, ki so vključene ali objavljene na spletnem mestu Indomio.si, so predstavljene le v informativne namene in ne predstavljajo dejanskih ponudb proizvodov. Navedene predlagane cene se lahko razlikujejo od dejanskih. Pogoji nakupa kateregakoli proizvoda morajo biti zaobjeti v ustrezni kupoprodajni pogodbi, sklenjeni med naročnikom in potencialnim kupcem.

10. Pravice intelektualne in industrijske lastnine - blagovne znamke

Vsebina spletne strani je intelektualna lastnina podjetja Indomio.si . Vsi prepoznavni znaki, logotipi in blagovne/storitvene znamke, ki se pojavljajo na spletnem mestu Indomio.si, so v lasti podjetja Indomio.si ali tretjih oseb. Razen izrecno navedenih izjem (intelektualne pravice tretjih oseb, sodelavcev in subjektov), je celotna vsebina spletnega mesta Indomio.si, vključno s slikami, grafiko, fotografijami, oblikovanjem, besedili, razpoložljivimi storitvami in vsemi datotekami tega spletnega mesta na splošno, intelektualna lastnina registrirane blagovne in storitvene znamke Indomio.si in je zaščitena z ustreznimi določbami grškega in evropskega prava ter mednarodnimi konvencijami in pogodbami. Posledično se nobenega od teh proizvodov ne sme prodajati, kopirati, spreminjati, razmnoževati, ponovno objavljati ali nalagati, prenašati ali distribuirati na kakršenkoli način, v celoti ali delno. Edina izjema je primer enkratnega shranjevanja ene in edine kopije dela vsebine na osebni računalnik za osebno uporabo, brez izbrisa oznake izvora, ne pa za javno ali komercialno uporabo, brez kršenja povezanih pravic intelektualne in industrijske lastnine. Ostali izdelki ali storitve, ki so navedeni na spletnih straneh tega spletnega mesta in nosijo prepoznavne znake specifičnih organizacij, družb, sodelujočih organizacij, združenj ali publikacij, so njihova intelektualna in industrijska lastnina, zato ti subjekti odgovorajajo za njo. Uporabnik/naročnik razume in se strinja, da nima pravice razmnoževati, kopirati, prodajati, ponovno prodajati in/ali za kakršenkoli komercialni namen izkoristiti Indomio.si vsebine (ali del le-te).

11. Omejitev odgovornosti

Zaradi narave in obsega interneta, v nobenem primeru, vključno v primeru malomarnosti in kršitve varnosti, podjetje Indomio.si ne bo odgovorno za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki jo obiskovalec/uporabnik/naročnik lahko utrpi z uporabo Indomio.si strani, storitev, ponujenih možnosti in vsebine. Obiskovalec/uporabnik/naročnik nadaljuje s kakršnimikoli dejanji na lastno odgovornost. Vsebina portala Indomio.si je podana "kot je", brez kakršnihkoli zagotovil, ki so izrecno in/ali posredno izražena. V največji meri in v skladu z zakonom, Indomio.si izrecno zavrača vsa morebitna zagotovila, bodisi izrecna ali posredna, vključno, vendar ne omejeno na, posredna zagotovila za prodajnost in primernost za določen namen.

12. Izključitev odgovornosti za informacije in svetovanje

Vsebina in informacije, ki jih vsebuje Indomio.si spletno mesto, predstavljajo storitev za Indomio.si obiskovalca/uporabnika/naročnika in za skupnost uporabnikov interneta na splošno in se v nobenem primeru ne morejo šteti za zanesljive informacije in/ali nasvete ali v kateremkoli primeru za prikrivanje pobude za (ne) izvedbo določenih ukrepov. Indomio.si se zavzame za zbiranje, obdelavo in distribucijo svoje vsebine, ne da bi v kateremkoli primeru zagotavljal njeno točnost, popolnost, razpoložljivost in splošno ustreznost, kot tudi, da bo storitev brez napak, zlasti zaradi velikega obsega in sodelovanja s tretjimi osebami (osebe ali subjekti). Obiskovalci/naročniki, Indomio.si storitve uporabljajo na lastno pobudo in prevzamejo ustrezno odgovornost za navzkrižno preverjanje predloženih informacij.

13. Povezave na druga spletna mesta

Indomio.si ne nadzira razpoložljivosti, vsebine, pravilnikov o zasebnosti, kakovosti in popolnosti storitev drugih spletnih mest in strani, na katere vodijo spletne povezave, hiperpovezave ali reklamne pasice z portala Indomio.si. Posledično se mora uporabnik ob morebitni težavi, ki se lahko pojavi med njegovim obiskom/uporabo drugih spletnih mest, obrniti neposredno na ustrezna mesta in spletne strani, ki nosijo celotno odgovornost za zagotavljanje svojih storitev. Pod nobenim pogojem Indomio.si ne podpira ali sprejema odgovornosti za vsebino ali storitve spletnih mest in spletnih strani, s katerimi se povezuje ali jih je mogoče povezati na kakršenkoli drug način.

14. Elektronsko trgovanje

Indomio.si svojim naročnikom omogoča, da preko spletnega trgovanja kupujejo storitve v skladu s specifičnimi pogoji, ki jih določa ter v skladu z zaščito osebnih podatkov, ki jih uporabniki predložijo za uporabo teh storitev.

V primeru, da se spletno trgovanje izvaja med naročniki in podjetjem Indomio.si, je podjetje Indomio.si zavezano ravnati v skladu z Odločbo Z1-496/2000 o prodaji na daljavo in določbami Zakona 2251/1994 za varstvo potrošnikov. Zatorej je podjetje Indomio.si dolžno potencialno stranko obvestiti o: a) bistvenih značilnostih storitev, ki jih zagotavlja, b) ceni, c) količini, d) DDV-ju, če ni vključen v ceno, e) načinu plačila, f ) načinu dostave in izvršitve, g) trajanju veljavnosti ponudbe ali njene cene in h) pravici do preklica.

Dostop do Indomio.si strani/storitev ne vključuje nobenih dodatnih stroškov, razen veljavnih stroškov splošnega dostopa do interneta, kot so jih oblikovali ponudniki internetnih storitev in se plačujejo izključno njim.

15. Veljavna zakonodaja in drugi pogoji

Zgoraj navedeni pogoji uporabe spletnega mesta Indomio.si, kakor tudi vse z njim povezane spremembe, ureja in dopolnjuje grška zakonodaja, pravo Evropske unije in ustrezne mednarodne pogodbe. Vsaka določba zgoraj navedenih pogojev, ki ni v skladu z zakonom, preneha veljati z uporabo prava in se odstrani iz tega dokumenta, ne da bi kršila veljavnost drugih pogojev. Ta dokument je skupni sporazum med podjetjem Indomio.si in obiskovalcem/uporabnikom/naročnikom njegovih strani in storitev in ne zadeva nikogar drugega, razen njiju dveh. Nobena druga sprememba teh pogojev ne bo upoštevana ali bo del tega sporazuma, razen če je pisno določena in vključena vanj.